Aktiviranje urbanih območij

Uspešno zaključen projekt Aktiviranje urbanih območij

LAS na dogodku

Novice

20. 6. 23

Del projekta Aktiviranje urbanih območij, ki ga s partnerji izvaja LAS Raznolikost podeželja, je tudi naš sklop ‘’Kolesarji brez ovir’’. Namen tega sklopa je bil med mladimi in gibalno oviranimi osebami spodbujati telesno aktivnost, velik poudarek pa smo dali na kolesarjenje.

Cilji našega sklopa projekta so bili nakup novih ročnih koles, omogočiti izposojo in uporabo le-teh, izrisati kolesarske trase ter na poti poiskati točke, ki so prilagojene  gibalno oviranim kolesarjem. Prav tako smo izvedli delavnice za devetošolce na osnovnih šolah v Vojniku, Štorah in v Laškem, v juniju pa smo izpeljali še zadnji del – izobraževalna srečanja in dogodke na temo gibanja, ozaveščanja o zdravem življenjskem slogu in o športnem udejstvovanju gibalno oviranih oseb. Med izvedbo aktivnosti smo pripravili tudi plakate, letake in promocijski material, več o sodelovanju pa lahko najdete na spletni strani.

Pri projektu Aktiviranje urbanih območij sodelujejo Občina Laško, Občina Vojnik, Kmetijska zadruga Laško, STIK Laško, Zavod VOZIM, Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske in LAS Raznolikost podeželja. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vključili smo člane in ambasadorje DPJZŠ, ki so lahko preizkusili ročna kolesa, pomagali pri izvajanju delavnic in sodelovali pri izvedbi dogodkov. Povezali smo se s Centrom za krepitev zdravja ter z drugimi društvi, ki so popestrila dogajanje. Vsem sodelujočim se najlepše zahvaljujemo za ideje, organizacijo, izvedbo, pomoč, nova znanja, prijateljstva in čas, ki ga namenjajo projektom s svetlo prihodnostjo.

Scroll to Top