Aktiviranje urbanih območij

O projektu

AKTIVIRANJE URBANIH OBMOČIJ -

KOLESARJI BREZ OVIR

Del projekta Aktiviranje urbanih območij, ki ga s partnerji izvaja LAS Raznolikost podeželja, je tudi sklop ‘’Kolesarji brez ovir’’. Namen tega sklopa je med mladimi in gibalno oviranimi osebami spodbujati telesno aktivnost, ki je ključni del dobrega počutja in splošnega zdravja vseh, še posebej pa je pomembna za gibalno ovirane osebe, saj se soočajo z več fizičnimi in zdravstvenimi ovirami kot povprečen človek.

Ker je kolesarjenje v zadnjih letih postalo zelo priljubljeno, ga bomo poudarili tudi v projektu, saj lahko z manjšimi prilagoditvami kolesarijo tudi gibalno ovirani paraplegiki ali tetraplegiki.

Cilj projekta je, da gibalno oviranim osebam omogočimo izposojo in uporabo kolesa. Kolesa gibalno oviranimi osebam pripomorejo pri športnem udejstvovanju, mobilnosti ter dostopnosti do želenih lokacij, hkrati pa želimo spodbuditi medgeneracijsko druženje. Poleg možnosti izposoje koles smo pripravili devet novih kolesarskih tras, ki so prilagojene ročnim kolesarjem. Po osnovnih šolah sodelujočih občin smo izvedli kar 13 delavnic na temo pomena gibanja in zdravega življenjskega sloga, soustvarjamo pa tudi izvedbo različnih dogodkov v občinah Laško, Štore in Vojnik.

Projekt Aktivnosti “Kolesarji brez ovir”’ soustvarjata Zavod VOZIM in Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske (DPJZŠ).

Zavod VOZIM skrbi za vodenje in koordinacijo celotne operacije, nakup prilagojenih koles, izdelavo načrtov kolesarskih tras, izvedbo delavnic za mlade ter organizacijo dogodkov v sodelujočih občinah. 

DPJZŠ je zadolženo za informiranje in komuniciranje o projektu z zainteresirano javnostjo, izvajalci projekta in med samimi partnerji, hkrati pa skrbi za izvedbo izobraževalnih srečanj gibalno oviranih oseb in izvedbo delavnic za mlade.

Projekt vključuje več kot 200 osnovnošolcev iz Vojnika, Štor in Laškega.

Mladi sodelujejo pri inovativnih delavnicah, ki jih izvajajo gibalno ovirane osebe in mladinski delavci. Učenci imajo vlogo soustvarjalcev delavnic, kjer spoznavajo življenje gibalno ovirane osebe, vzroke za gibalno oviranost, vrste različnih ovir v lokalnem in šolskem okolju, kako jih prepoznati in kako jih preprečiti. Delavnice so izvedene po metodah mladinskega dela, s čimer se spodbuja aktivno sodelovanje učencev pri izvedbi in sodelovanju na delavnicah. Namen vključitve je ozaveščanje o pomenu gibanja, zdravega življenjskega sloga ter ozaveščanja o športnem udejstvovanju gibalno oviranih oseb.

Pri pripravi in izvedbi projekta sodeluje več gibalno oviranih oseb, ki imajo pri projektu ključno aktivno vlogo. Vključeni so v izdelavo načrtov kolesarskih tras, ki je na voljo v različnih težavnostnih. Hkrati bodo načrtovali inovativne delavnice, spoznavali pomen zdravja in zdravega življenjskega sloga, sodelovali pri predstavitvi načrtov kolesarskih tras ter predstavljali možnosti izposoje in uporabe koles za gibalno ovirane osebe.

Scroll to Top