Aktiviranje urbanih območij

Pomen gibanja

POMEN GIBANJA

Skrb za zdravje mladostnikov je pomemben kazalec družbene, zdravstvene in ekonomske urejenosti, kulture zrelosti, humanosti in pravičnosti posamezne države.

Večina mladostnikov se sreča s problemi telesnega, duševnega in družbenega dozorevanja, ki jih lahko vodijo v zdravstvene in druge težave. Poškodbe in zastrupitve ter izstopajoče nezgode v prometu in samomori so velik zdravstveni problem in glavni vzrok umrljivosti, bolnišničnega zdravljenja ter vzrok za večino obiskov pri osebnem, izbranem zdravniku. Vse pogosteje naletimo na probleme duševnega in družbenega zdravja odraščajoče mladine, kot so nizka samopodoba, stres, depresija, nepravilno razporejene dnevne obremenitve s šolskim delom in z zunajšolskimi aktivnostmi, premalo gibalnih/športnih aktivnosti in slabe prehranjevalne ter pitne navade, zloraba tobaka, alkohola in nelegalnih drog ter igralnih avtomatov, tvegano spolno vedenje in nezdravo izkoriščanje prostega časa z mnogo tveganj.

Za zmanjšanje vpliva škodljivih dejavnikov na zdravje mladostnikov je treba zagotavljati sodelovanje in usklajevati prizadevanja vsakega posameznika, družine, lokalne skupnosti, društev, nevladnih organizaciji in različnih strokovnih skupin vseh družbenih področij v skrbi za ohranitev zdravja posameznika, družbe in okolja.

Kadarkoli govorimo o zdravem načinu življenja ali o preventivi kroničnih obolenj, se ne moremo in ne smemo izogniti telesni dejavnosti, saj je znano, da je zelo pomembna za zdravje. Nezadostna telesna dejavnost je neposredno povezana z nastankom večine sodobnih bolezni: z zvišanim krvnim tlakom, motnjami v presnovi maščob v krvi, sladkorno boleznijo in debelostjo.

Redna telesna dejavnost znižuje krvni tlak, raven krvnega sladkorja, raven škodljivega holesterola v krvi, zmanjšuje pa tudi delež maščevja v telesu in negativne posledice stresa. Poleg tega krepi srce in ožilje, preprečuje redčenje kostne mase in zato zmanjšuje možnost zlomov, vzdržuje mišično moč in gibljivost sklepov. Zaradi vseh naštetih ugodnih vplivov pomembno izboljša kakovost življenja in ga lahko tudi podaljša.

Nezdrav življenjski slog je pogosto povezan z debelostjo in slabšo telesno zmogljivostjo pri otrocih in mladostnikih. Razširjenost debelosti med otroki in mladostniki je resen javnozdravstveni problem tako v svetu kot tudi pri nas, v Sloveniji. Z usmerjanjem v zdrave življenjske navade lahko dosežemo pozitivne dolgoročne učinke na zdravje. Posebej je pomembno, da zdrav življenjski slog zaživijo vsi družinski člani.

POMEN GIBANJA
za gibalno ovirane osebe

Gibalno ovirane osebe različnih starostnih skupin so v povprečju manj  ali ne dovolj zadostno telesno aktivne, zato so pri njih tveganja za nastanek bolezni večja. Ker je telesna aktivnosti po vseh mednarodnih in nacionalnih smernicah ena od pomembnih aktivnosti za ohranjanje zdravja, moramo tej ciljni skupini omogočiti enake možnosti. Žal pa je dejstvo, da že za otroke in mladostnike gibalno ovirane oz. druge invalide ni enakovredno omogočeno vključevanje v nacionalne programe športa in telesne dejavnosti, saj programi niso prilagojeni. Zato se pri gibalno oviranih in drugih invalidih že v zgodnji mladosti pojavlja neenakost in izključenost. Negativni vzorec in telesna nedejavnost pa se iz otroštva prenaša v ostala starostna obdobja.

Telesna dejavnost je po podatkih mednarodnih in nacionalnih zdravstvenih in športnih organizacij zelo pomemben dejavnik za ohranjanje zdravja. Ker so gibalno ovirani ali drugi  invalidi premalo športno in gibalno aktivni, je potrebno povečati možnosti za vključevanje v programe, žal pa je premalo tudi obstoječih programov in organizacij, ki bi omogočali vadbo za gibalno ovirane in druge invalide.

S projektom “Kolesarji brez ovir”, ki ga izvajamo v okviru LAS Raznolikost podeželja želimo gibalno oviranim osebam omogočiti enostavno izposojo in uporabo koles, pripraviti različne kolesarske trase in jim omogočiti izbiro različnih težavnosti. Hkrati pa njihovo aktivno preživljanje prostega časa medgeneracijsko povezati tudi z učenci osnovnih šol, ki so vključene v ta projekt.

Scroll to Top