Aktiviranje urbanih območij

Sodelujemo pri projektu: Aktiviranje urbanih območij

Skupna slika

Novice

10. 3. 23

‘’V preteklih letih so zabeležili največje zmanjšanje gibalne učinkovitosti slovenskih otrok (dečki: 14 %, deklice 13 %), največje zmanjšanje deleža visoko gibalno učinkovitih otrok (pri več kot dveh tretjinah otrok) in največji porast deleža otrok z debelostjo (25 %).’’

Del projekta Aktiviranje urbanih območij, ki ga s partnerji izvaja LAS Raznolikost podeželja, je tudi naš sklop ‘’Kolesarji brez ovir’’. Namen tega sklopa je med mladimi in gibalno oviranimi osebami spodbujati telesno aktivnost. Ta je ključni del dobrega počutja in splošnega zdravja vseh, še posebej pa je pomembna za gibalno ovirane osebe, saj se soočajo z več fizičnimi in zdravstvenimi ovirami kot povprečen človek. Ker je kolesarjenje v zadnjih letih postalo zelo priljubljeno, ga bomo poudarjali tudi v projektu, saj lahko z manjšimi prilagoditvami kolesarijo tudi gibalno ovirani paraplegiki ali tetraplegiki. 

Cilj projekta je, da gibalno oviranim osebam omogočimo izposojo in uporabo kolesa. Kolesa gibalno oviranimi osebam pripomorejo pri športnem udejstvovanju, mobilnosti ter dostopnosti do želenih lokacij, hkrati pa želimo spodbuditi medgeneracijsko druženje. Poleg možnosti izposoje koles pripravljamo nove kolesarske trase in delavnice na temo kolesarjenja ter aktivnega življenjskega sloga.

Projekt vključuje več kot 200 osnovnošolcev iz Vojnika, Štor in Laškega. Mladi so sodelovali pri inovativnih delavnicah, ki jih izvajajo gibalno ovirane osebe in mladinski delavci. Učenci imajo vlogo soustvarjalcev delavnic, kjer spoznavajo življenje gibalno ovirane osebe, vzroke za invalidnost, vrste diskriminacij v lokalnem in šolskem okolju, kako diskriminacije prepoznati in kako jih preprečiti. Delavnice so bile izvedene po metodah mladinskega dela, s čimer se spodbuja aktivno sodelovanje učencev pri izvedbi in sodelovanju na delavnicah. Namen vključitve je ozaveščanje o pomenu gibanja, zdravega življenjskega sloga ter ozaveščanja o športnem udejstvovanju gibalno oviranih oseb.

Pri projektu Aktiviranje urbanih območij sodelujejo Občina Laško, Občina Vojnik, Kmetijska zadruga Laško, STIK Laško, Zavod VOZIM, Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske in LAS Raznolikost podeželja. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Scroll to Top